Denne kvelden står Sinsen menighet sammen med de andre menighetene i Nordre Aker om å lage en soli­daritetskonsert for flyktninger. Her er alle velkomne! Vi inviterer folk fra Refstad transittmottak, moskeene i nærmiljøet, skoler og institusjoner. Etter konserten blir det lystenning og suppeservering utenfor kirken. Det er gratis inngang, og det blir en innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp underveis i konserten.